dr Agnieszka Mazurkiewicz

Praca magisterska pt.: „Potraumatyczny rozwój i jego uwarunkowania u kobiet doświadczających choroby nowotworowej”, 06/2013

Rozprawa na tytuł doktora nauk medycznych pt.: „Ocena stanu psychosomatycznego i zapotrzebowania na wsparcie u pacjentów onkologicznych”, 15/05/2019

E-book: „Sztuka koncentracji i relaksu. W trosce o zachowanie równowagi emocjonalnej. – Zeszyt ćwiczeń z uważności”, 09/2020

Publikacje:

1. Nadzieja podstawowa jako czynnik wpływający na rozwój po traumie u kobiet napromienianych z powodu choroby nowotworowej. (Basic hope as a factor affecting posttraumatic growth in women subject to radiation therapy for neoplastic disease.) Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińska. Onkol. Radioter. 2014, 8 nr 1, s. 40-44.
2. Aktualne problemy zdrowotne kobiet wieku menopauzalnego. Karlina Kryś-Noszczyk, Danuta Podstawka, Agnieszka Rolińska, Urszula Łopuszańska, Agnieszka Mazurkiewicz, Katarzyna Sidor, Joanna Milanowska, Marta Makara-Studzińska. W: Higiena i środowisko a zdrowie człowieka. T. 1. Red. Andrzej Borzęcki. Lublin 2014, Norbertinum, s. 440-451.
3. Psychological problems in cancer patients. (Problemy psychologiczne występujące w chorobie nowotworowej.) Agnieszka Mazurkiewicz, Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Sidor, Marta Makara-Studzińśka. Onkol. Radioter. 2015, 9 nr 3 s. 23-27, 54-58.
4. Posttraumatic growth in case of women treated with irradiation due to cancer. (Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej.) Agnieszka Mazurkiewicz, Wojciech Otrębski, Marta Makara-Studzińśka. Onkol. Radioter. 2015, 9 nr 1 s. 31-40.
5. The relation between social support and posttraumatic growth in women treated for cancer. (Wsparcie społeczne a potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej.) Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińśka. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 2 s. 139-144.
6. The influence of support on the quality of life of people taking care of Alzheimer patients. (Wpływ wsparcia na jakość życia osób sprawujących opiekę nad chorymi na alzheimera.) Agnieszka Mazurkiewicz, Katarzyna Sidor, Danuta Podstawka, Barbara Wolak, Marta Makara-Studzińśka. Med. Paliat. 2015 vol. 7 nr 4 s. 250-255.
7. Ryzyko zespołu stresu pourazowego w zawodach medycznych. Model jakości życia zawodowego „Compassion Satisfaction & Compassion Fatique” według Beth Hudnall Stamm i Charlesa R. Figley. Aleksandra Rutkowska, Agnieszka Rolińska, Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińska. W:Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 27-39.
8. Styl życia osób z otyłością stosujących preparaty redukujące masę ciała – badania pilotażowe. Katarzyna Sidor, Urszula Łopuszańska, Danuta Podstawka, Magdalena Gozdur, Agnieszka Mazurkiewicz, Magdalena Derewianka-Polak, Marta Makara-Studzińska. W: Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2015, s. 208-222.
9. Rola rehabilitacji w procesie powrotu do zdrowia. Katarzyna Sidor, Agnieszka Mazurkiewicz, Weronika Kołtun, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 158-170.
10. Depresja wyzwaniem XXI wieku. Urszula Łopuszańska, Danuta Podstawka, Katarzyna Sidor, Agnieszka Mazurkiewicz, Karolina Kryś-Noszczyk, Magdalena Derewianka-Polak, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 122-133.
11. Znaczenie czynników psychologicznych w terapii cukrzycy ciążowej – przegląd badań z lat 1989-2015. Agnieszka Rolińska, Katarzyna Sidor, Urszula Łopuszańska, Agnieszka Mazurkiewicz, Tomasz Gęca, Wojciech Kwaśniewski, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 21-32.
12. Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania nadwagi i otyłości. Danuta Podstawka, Urszula Łopuszańska, Agnieszka Mazurkiewicz, Izabela Bylińska, Agnieszka Rolińska, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 33-45.
13. Subiektywne wyobrażenie cech idealnego lekarza w opinii studentów kierunku lekarskiego. Katarzyna Sidor, Agnieszka Rolińska, Agnieszka Mazurkiewicz, Urszula Łopuszańska, Danuta Podstawka, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 184-193.
14. Jak radzą sobie ze stresem kobiety, które w wyniku choroby nowotworowej doświadczyły potraumatycznego rozwoju. Agnieszka Mazurkiewicz, Katarzyna Sidor, Urszula Łopuszańska, Agnieszka Rolińska, Marta Makara-Studzińska. W: Wybrane aspekty chorób cywilizacyjnych. Red. Marta Makara-Studzińska. Lublin 2016, s. 146-157.
15. Hierarchia wartości i kryzys w wartościowaniu u studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Katarzyna Sidor, Urszula Łopuszańska, Danuta Podstawka, Agnieszka Mazurkiewicz, Marta Makara-Studzińska. W: Ogólnopolska Konferencja : Medyczne, socjologiczne i psychospołeczne aspekty chorób cywilizacyjnych. Lublin, 28.01.2016.
16. Stress-coping strategies of women with cancer who experience posttraumatic growth. (Style radzenia sobie ze stresem u pacjentek doświadczających potraumatycznego rozwoju leczonych onkologicznie). Agnieszka Mazurkiewicz. Onkol. Radioter. 2017, 11 nr 4 s. 9-13, 39-44.
17. To what extent are genetic and environmental factors linked with the development of posttraumatic stress disorder? (Udział czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju zespołu stresu pourazowego). Danuta Krasowska, Agnieszka Rolińska, Agnieszka Mazurkiewicz. Post. Psychiatr. Neurol. 2018 t. 27 nr 1 s. 64
18. Czy terapia Recover skutecznie zmniejsza ból u kobiet z wulwodynią? Ewa Baszak-Radomańska, Jadwiga Wańczyk-Baszak, Marta Nowosad, Joanna Sawka, Agnieszka Mazurkiewicz, Karolina Ochnik-Bąk, Paweł Malicki. Seksuologia Polska. 2020; 18.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszą ofertą