Formy pomocy

To tak zwana „pierwsza wizyta”, na której klient przedstawia problem. Podczas spotkania usłyszysz informacje zwrotne dotyczące tego jaka forma pomocy może być dla Ciebie najlepsza. Czasami podczas takiego spotkania wykorzystywane są różne testy na przykład do diagnozy depresji.

Cena: 140zł/50min

To zazwyczaj krótkoterminowa forma pomocy. Jest odpowiednia dla osób, które aktualnie znajdują się w kryzysie (żałoba, choroba, utrata pracy, przemoc, rozwód) i szukają wsparcia bądź potrzebują konkretnej porady psychologicznej.

Cena: 140zł/50min

To najbardziej pogłębiona forma pomocy dedykowana osobom, które chcą lepiej zrozumieć i przepracować swoje trudności. Jest procesem podczas którego odkrywasz i zmieniasz swoje nawyki, relacje, dotychczasowe sposoby funkcjonowania.

Cena: 140zł/50min

Dedykowana jest każdej parze, która doświadcza trudności bądź kryzysu w relacji. Przy współpracy z terapeutą para odkrywa przyczynę trudności i stosuje nowe sposoby radzenia sobie. Spotkania w parze odpowiednie są także dla osób, które podjęły decyzję o rozstaniu. Mają wówczas charakter mediacji.

180zł/70min

To spotkania w małych grupach osób borykających się z podobnymi trudnościami i będącymi w podobnej sytuacji życiowej. Podczas spotkań uczestnicy przy wsparciu osoby prowadzącej sami stanowią dla siebie wsparcie.
Prowadzone grupy zazwyczaj mają charakter półotwarty co oznacza, że wymagane są wcześniejsze zapisy.

Obecnie prowadzone są:

Czas trwania i cena zależą od rodzaju grupy.

Konsultacje, poradnictwo i psychoterapia prowadzone przez Skype, WhatsApp, Messanger itp.

Cena: 140zł/50min

Zakresy pomocy

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszą ofertą